Till innehåll

Det Klassiska

Program > Soloprogram

Detta är det "seriösa, tunga" programmet med verk av gitarrens klassiker från tre århundraden. Först står fader  Bach med en av sina lutsviter. Här exelleras i kontrapunktik såväl som i dramatik och lyrik. Efter strängheten hos Bach kommer elegansen hos den 99 år yngre spanioren Dionisio Aguado, vars musik i dessa småstycken har en nästan italiensk sångbarhet. Äkta italienska trollerier bjuds i näst verk som är en stor sonat av den med Aguado samtida Paganini. På nittonhundratalet skrevs musik i klassisk stil. Två som gjort detta är Hilding Hallnäs och Manuel Ponce. Den förres "Partita Amabile" spelades in på skiva av vår egen Per-Olov Johnsson i tidernas begynnelse. Den musiken är väl värd att tas upp på nytt. Den senare, Mexicos store tonsättare, skrev "Sonata Romantica" till minne av Franz Schubert. Och visst svävar Schuberts ande över denna melodiösa musik, som bildar avslutning på konserten.


Ett exempel på programblad

Paganini
Tillbaka till innehåll