Till innehåll

ABBACH

Program > Soloprogram

Programmet är speciellt utformat för kyrkan. Det är rent av ett nytt
koncept, bestående (förutom av musiken) av tänkvärda kåserier -
skrivna och gestaltade av mig själv med utgångspunkt i kyrkoårets aktuella texter. Programmet speglar
känslostämningar som gudomlig frid mitt i livets flöde (Bach),
smärta, ömsinthet och humor (Sundt) samt livsglädje (ABBA).
Det består av (t.ex.):
Bachs Violinpartita i d-moll
i eget arrangemang för tiosträngad gitarr;
Epitafium av mig själv;
ett knippe ABBA-melodier
i egen transkription som även finns på CD:n "Thank You for the Music".


Ett exempel på programblad

ABBACH
Tillbaka till innehåll