Till innehåll

Italiensk Espri

Program > Ensembler

Siva guitar duo består, förutom av mig, av Vassilis Varelas,
      diplomerad gitarrist och pedagog från Grekland, numera bosatt i Uppsala.
    

    
Programmet ägnas helt åt den italienska gitarrmästaren Ferdinando Carulli. Hans musik är trallvänlig, dramatisk, lyrisk
      och omväxlande på ett helt underbart sätt. Han förebådar Rossini med sina underbara melodier och sin fantastiska
      klangkänsla. Carulli föddes 1770 (samma år som Beethoven men 22 år före Rossini).
      Carulli var en av de mest inflytelserika tonsättarna för den klassiska gitarren och dessutom den förste att ge ut en
      komplett gitarrlärobok. Under en tolvårsperiod hann han skriva mer än 400 verk för gitarr – solo såväl som konserter
      och kammarmusik. Carulli var också en framstående artist och virtuos, trots att han upptäckte gitarren först i
      tjugoårsåldern. Hans konserter i Neapel (hemstaden) blev så populära att han snart började turnera runt hela Europa.
      Så småningom bosatte han sig med sin franska fru i Paris, där han blev kvar i resten av sitt liv.

Tillbaka till innehåll