Till innehåll

Bio

Siddhi Johan

är mina förnamn. Siddhi är ett namn jag fått av en indisk yogamästare vid namn Swami Satyananda Saraswati. Det är ett sanskrit-namn. När han gav mig det namnet sade han: "it means spritual perfection". Något att sträva efter! Johan är det namn mina föräldrar gav mig.

När jag gick på musikhögskolan blev jag medveten om att det finns en dimension av musiken som är mystisk. Oavsett teknisk färdighet är det som om musiken inte får liv utan den där extra dimensionen. Jag fann att ett speciell sinnestillstånd öppnade upp för den dimensionen. Tillståndet karaktäriserades av en särskild närvaro, en skärpt uppmärksamhet, en frånvaro av distraherande tankar - en total fokusering. Jag märkte också att det ofta inte lät sig göra att helt enkelt med viljans kraft försätta sig i det tillståndet. Då började jag med s.k. personlig utveckling. På den vägen upptäckte jag yoga. Efter några år begav jag mig till Indien, för att fördjupa mig. Och på den vägen är det...
Siddhi spelar ur senaste skivan
Ett litet manifest:

Jag vill få musiken att skärpa sinnet och vidga medvetandet. Därför blandar jag i mina konsertprogram lust och allvar. Lättsmält och lite mer svårtillgängligt. Repertoaren sträcker sig från gitarrens klassiker, med Bach, Giuliani, Paganini och de spanska romantikerna till nutida toner av t ex Bergman, Franzén och Britten. Jag försöker också bana ny väg i konsertrepertoaren genom mina kompositioner och arrangemang. Humorn tycker jag är viktig (säger jag gravallvarligt) som en vägbanare in i musiken. Därför kan det hända att jag gör kåserande presentationer i vissa program. Man vet aldrig. Ingen går säker!
Jag har studerat vid bl a musikhögskolan i Stockholm, och framträder både som solist, kammarmusiker och tonsättare. Jag har flera ensembler vid sidan om solokonserterandet, bl a kritikerrosade Skoklosters Kammarsolister, samt melodramen "Silver och Jag", som mottagits med entusiasm bla av publiken på Mosebacke i Stockholm. Vidare var jag den som skapade och framförde musiken vid succéföreställningen "Sagan om Fatumeh" på VITA-HUSET i Uppsala -96, med John-Bertil Lundén i huvudrollen samt som producent och regissör och med Butoh-dans av Susanna Åkerlund.

1998 kom CDn "Classical ABBA", där jag spelar egna transkriptioner av hela "ABBA GOLD" på klassisk gitarr. För några år sedan publicerades mina arrangemang som noter av Music Sales i London.

Under några år, mellan 1999 och 2002 ägnade jag mig åt programmerar-yrket och lade alltså gitarren och komponerandet på hyllan. Det var en tid av ekonomisk trygghet och intellektuell stimulans. Men IT-bubblan sprack och jag, som så många andra, blev ställd på gatan. Data-kunskaperna har jag nu nytta av när jag gör och uppdaterar denna hemsida!

Nu är jag emellertid tillbaka i musikens underbara värld, full av entusiasm, med flera spännande projekt på gång. Två nya skivor ("Four Centuries of Eternity" och "Thank You for the Music") har nyligen släppts både i fysisk form och på strömmande media, som t.ex. Spotify och Tidal.

Länge har jag tänkt att framföra - och spela in på skiva - Bachs samtliga solo-verk för luta, violin och cello arrangerade speciellt för den 10-strängade gitarren. Violin-partitorna och -sonatorna spelar jag dessutom, så långt det låter sig göras, i klingande tonart, dvs en oktav högre upp än normalt på gitarr. Än så länge har jag inte haft den tiden att genomföra detta i sin helhet, men jag hoppas kunna genomföra detta också i sinom tid....
Tillbaka till innehåll